Til hovedinnhold
Time Elektro AS

El-kontroll og Termografi

Brann og driftsstans kan forebygges ved termografering.

Det er store gevinster å hente på å gjennomføre en el-kontroll med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler.

  • Reduser risikoen for brann eller driftsstans
  • Oppfyll HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten

I landbruket må du jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l. Vi hjelper deg med å ta el-kontroll og termografering av tavler. Termografi inngår i elkontroll næring og landbruk.

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Dette gjøres med et IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. En berøringsfri undersøkelse gjør at bedriften unngår å stoppe produksjonen, og skjer uten støy og forstyrrelse.

Termografi vil avdekke svakheter og feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår. Dette reduserer risiko for brann, driftstans, samt skade på personer og eiendom. Her kan man unngå store kostnader og unødvendig nedetid. Termografering avdekker feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss