Til hovedinnhold

Elsjekk og termografi

Du kan tjene mye på å gjennomføre en elsjekk med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler.

Som en viktig del av HMS-arbeidet i landbruket må du jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l. Vi hjelper deg med å ta elsjekk og termografering av tavler. Termografi inngår i elkontroll for næring og landbruk.

  • Reduser risikoen for brann eller driftsstans
  • Oppfyll HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Dette gjøres med et IR-kamera, eller termokamera, som er sensitivt for infrarød stråling. En berøringsfri undersøkelse gjør at bedriften unngår å stoppe produksjonen, og skjer uten støy og annen forstyrrelse.

Termografering avdekker feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye, og vil påvise svakheter og feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår. Dette reduserer risiko for brann og driftsstans samt skade på personer og eiendom. Her unngår du potensielt store kostnader og unødvendig nedetid.

Ta elsjekk i privatboligen din!

En elsjekk er en visuell gjennomgang av den elektriske installasjonen din med stikkprøver og målinger. Sjekken foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon. Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss