Til hovedinnhold
Time Elektro AS

Smart strømstyring

Installerer du et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på strømnettet.

Du kan få støtte for disse produktene:

  • Smarte ladebokser
  • Styring av varmesoner
  • Smart styring av varmtvannsbereder
  • Styringssystemer og HAN-kontakt

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil kunne lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det. Nå kan du også få inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

De siste månedene har mange fått et mer bevisst forhold til at strømprisene varierer ut fra når på døgnet forbruket skjer. En kilowattime koster mer når det er høy etterspørsel etter strøm og mindre når det er lav etterspørsel. Nye tariffer for nettleie gjør at også nettleia blir mer bestemt av når på døgnet strømmen brukes. 

Det er Enova som nå gir støtte på inntil 10.000 kroner til installasjon av smart strømstyring. Smart strømstyring sikrer god komfort, reduserer strømbruket og gir deg lavere strømregning. Systemet skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

Les mer om Enovas kriterier for tilskudd til smart strømstyring her

Vi ser frem til å høre fra deg

Vil du vite mer om mulighetene for å installere produkter som utløser støtte, så ta kontakt med oss. Din lokale elektriker!

Kontakt oss